Voor de lokaal coördinator

Iedereen kan het initiatief nemen om een kinderwijkraad te starten. Uiteindelijk is een lokaal coördinator nodig die alle activiteiten en planning van betrokkenen op elkaar afstemt.

Nabijheid

De lokaal coördinator vormt in de eerste plaats het vertrouwde gezicht voor kinderen in de wijk. Kinderen hebben nabijheid nodig en willen mensen om zich heen die begrijpen en herkennen wat er in de wijk aan de hand is. Dat geldt bij uitstek voor de kinderwijkraad waar de leefwereld van de kinderen centraal staat. Een lokaal coördinator vormt het gezicht van de kinderwijkraad, voor kinderen, ouders, wijkbewoners, leerkrachten van de betrokken scholen en overige organisaties. Een lokaal coördinator woont dan ook bij voorkeur in de wijk of in de buurt van de wijk.

Koers houden

Een kinderwijkraad heeft geen eigen verdienmodel. Om plannen te realiseren werkt de kinderwijkraad daarom samen met iedereen die van belang is of kan zijn. Al die contacten kunnen al snel veel tijd kosten. Vooral omdat organisaties en mensen, vaak en vaak goed bedoeld, zelf ook wensen of behoeften hebben om eigen plannen met een kinderwijkraad af te stemmen. Koers houden op de eigen plannen is voor een kinderwijkraad essentieel maar kan ook snel een uitdaging worden en is daarom een van de kerntaken van een lokaal coördinator.

Ondersteuning

Over de rol van de lokaal coördinator en de overige begeleiders hebben we in de afgelopen 10 jaar veel geleerd. Deze lessen vormen de basis voor het Werkschrift voor lokaal coördinatoren die je hieronder kunt downloaden. Ook kun je hier een aantal documenten downloaden die van belang zijn bij het starten van een kinderwijkraad. Met dit pakket hopen we dat je zelf aan de slag kan.

Heb je vragen of hulp nodig dan kun je die op verschillende manieren bij ons vinden. Je kunt altijd contact met ons opnemen of je aanmelden voor een van onze trainingen.

Om documenten rechtstreeks te downloaden, klik hieronder:

 

Onderdelen uit het Werkschrift zijn hier apart te downloaden:

  • Contact- & presentielijst
  • AVG toestemmingsbriefje
  • VOG formulier