KWR 2013-2014

KWRSK2013

Op 1 november 2013 heeft de Amersfoortse wethouder Van Eijk de KinderWijkRaad Soesterkwartier geïnstalleerd. De KWR Soesterkwartier bestond uit 12 leerlingen van de basisscholen het Anker, de Magneet en de Kubus.

Plannen maken tijdens de democratielessen

Stembus-768x1024Na lessen over democratie hebben de leerlingen van groep 6 en 7 twee vertegenwoordigers uit hun eigen groep gekozen. Als eerste moest de KWR een keuze maken uit de 50 plannen die door alle leerlingen tijdens de democratielessen gemaakt waren.
De KWR werkte samen met de Doenja’s, een groep leerlingen die helpen met het uitvoeren van de plannen.

Dit hebben we gedaan

Veilig vuurwerk

  • Op 23 december hebben we de Grote Vuurwerkshow georganiseerd met ouders en bewoners uit onze wijk.
  • We hebben een filmpje gemaakt over wat er zo gevaarlijk is aan vuurwerk.
  • We hebben een afspraak gehad met de brandweer over veilig vuurwerk afsteken.
  • Op 11 mei zijn we op excursie naar de brandweer geweest.

Voor volgend jaar wil de KWR ouders vragen om buurtwachter te worden. Ze krijgen daarvoor een training van de brandweer.

Veilig Verkeer

  • We hebben foto’s gemaakt van onveilige plekken.
  • De wijkagent is op bezoek gekomen om over veiligheid te praten
  • 10 april hebben we langs de Noordewierweg een verkeersveiligheidsactie gevoerd met de wijkagent.
  • Adviezen gemaakt voor de gemeente om de Noorderwierweg veiliger te maken.
  • 16 april hebben we handtekeningen overhandigd aan de wethouder op het stadhuis.

Pesten

Daar zijn we niet aan toe gekomen…

En verder nog

  • 30 april: excursie vorstelijk tafelen in Paleis het Loo.