Provincie Limburg neemt het voortouw

Het lokaal starten van een kinderwijkraad vraagt om de nodige voorbereiding. In de praktijk blijkt dat de gemeentelijke organisatie en andere instanties de tijd nodig hebben om vertrouwd te raken met de werking van een Kies&Co kinderwijkraad. Dat is ook logisch omdat een Kies&Co kinderwijkraad raakvlakken heeft met diverse beleidsterreinen. Er zijn al snel diverse departementen en meerdere wethouders betrokken. Soms zitten de thema’s zelfs zo verspreid over beleidsterreinen dat de kinderwijkraad het gehele College raakt.

Tijd om te starten

Het kost tijd om een Kies&Co kinderwijkraad duurzaam in de wijk en in de gemeente te laten landen.
De provincie kan hier een belangrijke overkoepelende en ondersteunende rol in spelen. Het is ook een rol die goed bij de provincie past. Immers, de problematiek is overal hetzelfde, alleen de dynamiek is in elke wijk en elke gemeente anders. Er is dus een groot belang om het wiel niet overal opnieuw uit te vinden. Daarom biedt Kies&Co een gemeenten een integrale aanpak waar diverse beleidsterreinen in samenkomen met ruimte voor maatwerk in elke wijk. Want niet alleen gemeenten maar ook wijken, en buurten binnen wijken, verschillen sterk in cultuur van elkaar.

Regionaal netwerk

Gemeenten hebben er belang bij om samen op te trekken, lessen en ervaringen bij elkaar op te halen en van elkaar te leren. Daarom pleit Kies&Co voor een regionaal netwerk van zowel gemeenten als lokaal coördinatoren en voor een laagdrempelige manier voor gemeenten om praktisch aan de slag te gaan met kinderwijkraden in die wijken waar kinderen opgroeien in schaarste (van armoede tot verschraling van het sociaal klimaat).

De Provincie heeft hierin een belangrijke faciliterende en verbindende functie.

Provincie Limburg neemt het voortouw

Samen met de Provincie Limburg zijn we het project Structuurversterking kinderwijkraden Limburg gestart met als doel om:

  1. gemeenten en initiatiefnemers vertrouwd te maken met de werking van een Kies&Co kinderwijkraad;
  2. praktijkmateriaal te ontwikkelen waarmee partners elkaar kunnen aanhaken om samen lokaal een duurzame kinderwijkraad te starten.

Doe-het-zelf-praktijkmateriaal

Het ontwikkelde praktijkmateriaal hebben we samengevat in een ‘doe-het-zelf‘ pakket. Het pakket is geen kookboek met kant-en-klare recepten. Het is een pakket voor pioniers die in hun eigen wijk een kinderwijkraad willen starten. Dat is een ontdekkingsreis die deze pioniers zelf moeten ondernemen.

De onderdelen uit dit pakket staan verspreid over deze website. Om ze te vinden en voor het inzicht in hun onderlinge verhouding tot elkaar hebben we een Leeswijzer gemaakt. Door te klikken op een onderdeel kom je op die pagina of dat onderdeel terecht.

  1. Wat is een kies&Co kinderwijkraad?
  2. Hoe leggen we democratie aan kinderen uit?
  3. Hoe start je een Kies&Co kinderwijkraad?
  4. Wat betekent een kinderwijkraad voor beroepskrachten?
  5. Hoe financier je een Kies&Co kinderwijkraad?
  6. Welke kinderwijkraden heeft Kies&Co opgezet?

Vertrouwd raken met de werking van een Kies&Co kinderwijkraad?

Heb je vragen over hoe we gemeenten en initiatiefnemers helpen om vertrouwd te raken met de werking van een Kies&Co kinderwijkraad? Neem contact met ons op via: info@kinderwijkraad.nl.

Kies&Co blijft met alles graag een helpende hand bieden!