Opstarten

Iedereen kan een kinderwijkraad starten: kinderen, bewoners, de wijk- of dorpsraad., de school of andere organisaties. Uiteindelijk is er een lokaal coördinator nodig die alle plannen en activiteiten op elkaar afstemt. Dat kan een lokaal coördinator niet alleen. Er is ondersteuning nodig van diverse mensen en organisaties. Die ondersteuning is ook logisch want een Kies&Co kinderwijkraad heeft raakvlakken met diverse organisaties zoals.

De gemeente:
Een Kies&Co kinderwijkraad is gericht op wijken waar kinderen opgroeien in schaarste. Dit raakt diverse beleidsterreinen van de gemeente, van armoedebestrijding tot leefbaarheid. De gemeente is daarmee een natuurlijke partner om mee samen te werken.

De provincie:
Door gemeenten aan elkaar te verbinden voorkom je dat elke wijk en elke gemeente het wiel opnieuw uit moet vinden. Want de problematiek in wijken is vaak vergelijkbaar, alleen de cultuur en sfeer is in elke wijk anders. In Limburg heeft de provincie hier een project voor opgezet, klik hier voor meer informatie.

De scholen:
Vanwege de Wet Burgerschapsonderwijs zijn scholen verplicht democratie en burgerschap in hun lesmateriaal op te nemen. Scholen kunnen met de Kies&Co lesmaterialen zowel aan de leerdoelen Burgerschapsonderwijs voldoen én tegelijkertijd hun brede functie in de wijk vormgeven.

Overige instanties:
Ook andere lokale instanties kunnen door samenwerking met een kinderwijkraad hun eigen doelstellingen realiseren. Zo deelt Kies&Co kinderwijkraad belangrijke waarden met bijvoorbeeld de lokale woningbouwcorporatie (zoals leefbaarheid, participatie) en met de welzijnsorganisatie (zoals kansrijk opgroeien, insluiting door meedoen).

Fondsen en belangenorganisaties:
Fondsen financieren vaak geen structurele kosten maar voor kortlopende evenementen zijn ze een goede partner. Ook kun je voor specifieke plannen samenwerken met specifieke organisaties zoals de kinderwijkraad in Roermond heeft gedaan met Veilig Verkeer Nederland voor plannen om de verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren.

Speciale omstandigheden:
Soms zijn er speciale omstandigheden in de wijk, de gemeente, landelijk of – nu met corona – wereldwijd waardoor er bijzondere middelen beschikbaar worden gesteld. Zo heeft het Nationaal Programma Onderwijs voor de komende jaren een fonds beschikbaar om leervertragingen bij kinderen te voorkomen en tegelijkertijd nieuwe vormen van en/of aanvullingen op onderwijs te creëren.
Zie hier een voorbeeld: https://www.nponderwijs.nl/interventies/uitbreiding-onderwijs.

Samenwerken met organisaties zoals de gemeente, het wijkteam, woningbouwcorporatie en anderen is heel logisch.
En toch niet altijd even makkelijk. Daarom helpen wij jullie graag op weg.