Materialen

Link naar de leeswijzer
Leeswijzer

Kies&Co heeft door de jaren heen voor elke fase van een kinderwijkraad basismaterialen ontwikkeld: van lesmateriaal tot de begeleiding van de kinderwijkraad. We hebben onze ervaringen en materialen samengebundeld. Dat kan via deze leeswijzer of op een van de vier fasen hieronder.

Heb je vragen of behoefte aan ondersteuning? Onze trainingen en workshops kunnen je helpen met opstarten en verder verduurzamen van de kinderwijkraad. We bieden zowel trainingen voor lokaal coördinatoren als voor beroepskrachten.

Aanmelden kan via info@kinderwijkraad.nl

Lesmateriaal

Kies&Co lesmateriaal sluit aan bij de kerndoelen burger-schapsonderwijs: jongeren leren functioneren vanuit eigen idealen, in een pluriforme, democratische samenleving, en bij hen het vermogen ontwikkelen aan deze samenleving een eigen bijdrage te (willen) leveren. De kinderen doorlopen daarna de gehele fysieke stemprocedure: met stembriefje

Klik hier voor: Informatiebrief Democratielessen

Stemprocedure

Een groep kan al snel 12 tot 20 plannen produceren x 3 groepen per school…. het gaat al snel om 100+ plannen. Deze digitale omgeving vertaalt alle plannen razendsnel in stembriefjes. Met een druk op de knop print je alle stembriefjes inclusief alle individuele plannen. De kinderen doorlopen daarna de gehele fysieke stemprocedure: met stembriefje, stemhokje en stembus.

Klik hier voor: Digitale Stemprocedure

Installatie

Gedurende de lessenperiode kunnen kinderen zich aanmelden voor de kinderwijkraad. Na afloop van de lessen wordt deze nieuwe kinderwijkraad geïnstalleerd door een wethouder met de ondertekening van het certificaat van deelname aan de kinderwijkraad. De coördinator bereidt deze jaarlijkse installatie voor.

Klik hier voor:

Programmaboekje Installatie

Begeleiding

Er doen kinderen mee van verschillende scholen en groepen. De begeleiding van een kinderwijkraad vereist dan ook aandacht voor groepsvorming en groepsdynamiek. Daarnaast werken de kinderen aan lange-termijn-plannen. Het uiteindelijk resultaat ziet er vaak anders uit dan oorspronkelijk gedacht. Het begeleiden van een kinderwijkraad betekent dan ook vooral procesbegeleiding.

Klik hier voor: Begeleiding