Kies&Co

Kies&Co is een netwerk van mensen en organisaties dat zich inzet voor kinderwijkraden in wijken waar kinderen opgroeien in schaarste. De kennis, ervaringen en materialen op deze website zijn bedoeld als inspiratie om jouw eigen keuzes te maken. Elke kinderwijkraad vormt zich immers binnen de lokale cultuur van de buurt of de wijk. En die is overal anders. Kies&Co kinderwijkraden zijn specifiek gericht op wijken waar kinderen opgroeien in schaarste. Dat brengt keuzes met zich mee die in andere omgevingen anders uitpakken.

De keuzes van Kies&Co:

Democratie moet je doen
Kinderwijkraden bieden kinderen de ervaring dat ze dingen zelf voor elkaar kunnen krijgen en hoe ze dat kunnen doen. Ze leren wensen op elkaar af te stemmen, daar plannen voor te maken en die door samenwerking te realiseren. Vooral in wijken waar kinderen opgroeien in schaarste, biedt een kinderwijkraad kinderen de kans om contact- en procesvaardigheden te ontwikkelen die ze in het gangbare leven niet makkelijk kunnen ontplooien.

 

Insluiting door meedoen
Een kinderwijkraad is een boven- en naschoolse activiteit van, door en voor alle kinderen in de wijk. Het brengt kinderen samen die in de wijk soms met de rug naar elkaar toestaan. Kinderen tussen wie in de dagelijkse praktijk veel afstand bestaat, werken het hele schooljaar met elkaar samen. Vanaf groep 6 tot en met 8 zijn ze elk jaar actief betrokken bij plannen en situaties in hun eigen wijk. Ze stemmen allemaal elk jaar weer voor een top-3 van acties waar de kinderwijkraad zich dat jaar mee bezig moet houden. Kinderen doen zo op jonge leeftijd drie jaar lang de ervaring op met werken aan zaken die zij zelf belangrijk vinden.

 

Kansrijk opgroeien
Voor kinderen vormt de wijk hun primaire leefomgeving: ze wonen er, hun vrienden wonen en spelen er, ze gaan er samen naar school. In sommige wijken blijven families van generatie op generatie wonen. Kinderen zien en weten daardoor veel van hun wijk, wat er leuk is en wat niet. Dat laatste moeten ze vaak passief ondergaan. Met een kinderwijkraad krijgen ze een mogelijkheid om situaties aan de orde te stellen en er iets aan te doen.

 

Vitale wijk
Boven alles gaat het bij Kies&Co om een kinderWIJKraad. Alle kinderen van alle scholen uit de wijk maken samen plannen en stemmen voor een top-3 die de kinderwijkraad meekrijgt om te realiseren. Alle kinderen genieten dus van de resultaten die de kinderwijkraad behaalt. De kinderwijkraad onderhoudt zelf contacten met bewoner en organisaties in de wijk en in de stad, van wijkraad en wijkagent tot wethouders, ambtenaren en politici. Zo doen kinderen van jongs af aan de ervaring op dat gezamenlijke inzet loont. Jong geleerd, oud gedaan!

 

Meer weten over onze keuzes en ervaringen? Neem contact met ons op via: info@kinderwijkraad.nl