Informatie voor ouders/verzorgers

Aan het begin van elk schooljaar krijgen de leerlingen van de hoogste groepen van de deelnemende basisscholen in Hoogkerk een lesprogramma over democratie en de kinderwijkraad. De kinderen denken dan samen na over wat belangrijk is voor de wijk, en maken plannen om de wijk nog leuker te maken. De kinderen gaan stemmen op de plannen en met de drie plannen die de meeste stemmen hebben gekregen gaat de kinderwijkraad aan de slag om die te verwezenlijken.

Tijdens de lessen kunnen kinderen zich aanmelden om deel te nemen aan de kinderwijkraad. Zij zullen de kinderen in de wijk vertegenwoordigen. Alle kinderen die dat willen kunnen meedoen.
Als uw kind ook mee wil doen met de kinderwijkraad is daarvoor uw toestemming nodig. Die kunt u geven door de aanmeldstrook aan de informatiebrief in te vullen.

De kinderwijkraad komt elke week op een vaste middag na schooltijd bij elkaar, onder deskundige begeleiding uit de buurt.

De kinderewijkraad zal deel uitmaken van een landelijk netwerk van kinderwijkraden van Kies&Co. Elke kinderwijkraad krijgt ondersteuning vanuit Kies&Co en de begeleiders van kinderewijkraden hebben regelmatig contact met elkaar. Zo kan de nieuwe kinderwijkraad goed voorbereid starten en putten uit de ervaringen van de andere kinderwijkraden. Ook in Hoogkerk staat er al een team klaar om de kinderen van de kinderwijkraad te begeleiden.

Zo werkt de Kinderwijkraad

De kinderwijkraad komt een schooljaar lang elke week bij elkaar (behalve in de schoolvakanties). De bijeenkomsten duren ongeveer 75 minuten, afhankelijk van het programma.

Van kinderen die willen deelnemen aan de kinderwijkraad vragen wij bij de eerste bijeenkomst een door de ouders/verzorgers ondertekende aanmelding (toestemming) en naam, adres, (mobiele) telefoonnummer en mailadres van ouders/verzorgers. Deze gegevens worden uitsluitend voor de kinderwijkraad gebruikt; als er iets is willen wij u graag kunnen bereiken.

Voor deelname aan aparte activiteiten/excursies vragen wij altijd vooraf toestemming aan de ouders/verzorgers.

Wij vragen ouders/verzorgers dringend om altijd van tevoren aan de begeleider door te geven als een kind niet komt (ziek, geen zin, verhinderd). Indien een kind meerdere keren zonder bericht afwezig is volgt een gesprek.

Contact omtrent uw kind vindt alleen rechtstreeks met de ouder/verzorger plaats (via e-mail en/of telefonisch). Begeleiders hebben geen privécontact via social media met de kinderen, tenzij anders is overeengekomen met de ouders/verzorgers.

De kinderwijkraad Hoogkerk publiceert regelmatig nieuwsberichtenmet foto’s en/of filmpjes op haar eigen website. Wij stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen. De inhoud wordt echter altijd vóór publicatie door de coördinator/begeleider beoordeeld.

Negatief gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet geaccepteerd. Er volgt dan een gesprek met het betreffende kind en eventueel de ouders/verzorgers over een oplossing of eventuele maatregelen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de coördinator/begeleider.

De vaste begeleiders van de kinderwijkraad worden ondersteund door een of meer stagiaires en/of vrijwilligers. Ouders/verzorgers kunnen als vrijwilliger (vast of incidenteel) assisteren bij het begeleiden van de kinderwijkraad of bij speciale activiteiten/excursies. Wij nodigen u van harte uit om een keertje te komen helpen! Neem gerust contact met ons op.
Vaste begeleiders vragen wij altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Ouders/verzorgers en andere belangstellenden zijn altijd welkom bij de vergaderingen en andere activiteiten van de KWR.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact met ons op!

Doe met de kinderen mee!