KWR 2015-2016

HS14okt2015.mp4.Still004

Plannen

  • realiseren van een gamehal
  • aanpakken van de voetbalveldjes (minder kuilen en plassen, kunstgras?)
  • aanpakken van het park (meer verlichting, minder rotzooi)
  • pesten door jongeren van de middelbare school aanpakken

Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt:

  • overleg met de wijkagent

Daarbij zullen een hoop punten aan de orde komen die door de kinderen zijn genoemd, zoals gevaarlijke verkeerssituaties en veiligheid in de wijk.