12 mrt 2021

Logboek Kinderwijkraad schooljaar 2020-2021

In dit document kunt u een compact logboek vinden van de werkzaamheden van de KWR. Voor het gemak zal het document onderverdeeld worden in de thema’s die de KWR doet aanpakken.

AFVAL

Op 12 MAART zijn we in kaart gaan brengen wat we precies gaan doen in de wijk, waar we op gaan letten en wat we daarvoor nodig hebben. Toen dit besproken was bevraagde ik de jongens op het doel hiervan! 

We gingen de wijk in om afval op te ruimen, zo maken we zelf al een verschil! We gaan letten op de soorten afval, mogelijk kan er specifiek iets bedacht worden voor een soort afval.
We namen vuilniszakken en prikkers mee.

De jongens benoemde dat het doel is: een schonere wijk en inzicht in de soorten afval waardoor we mogelijk beter voor oplossingen kunnen zorgen.

De leden van de kinderwijkraad zijn in de week van 19 MAART de wijk ingetrokken. Ze hebben vooraf een plan opgesteld om te bekijken welk soort afval er te vinden is in de wijk. Terwijl ze in de wijk inventariseren welk soort afval er ligt doen ze ook gelijk hun steentje bijdragen en afval opruimen!

Nadat we de wijk in zijn geweest kunnen we een aantal zaken vaststellen over de soorten afval en waar deze te vinden zijn. Op de gewone weg komen we klein plastic tegen en vooral heel veel sigaretten peuken! Het eerste pleintje dat we hebben bezocht ligt langs het winkelcentrum van de donderberg, hier ligt vooral veel plastic afval. Het plastic afval is volgens de leden van de kinderwijkraad afkomstig van kinderen die daar doen eten en drinken, dit leiden ze af van de soorten plastic die ze vinden zoals bijvoorbeeld: drinkpakken, broodzakjes en snoepverpakkingen.

Rondom het winkelcentrum valt op dat er vooral veel papier ligt zoals bonnetjes. Overal blijven sigaretten peuken terugkomen.

__________________________________________________________________________________________

In de week van 26 maart zijn de leden van de kinderwijkraad weer erop uitgetrokken om een nog beter beeld te krijgen van afval in de wijk! We zijn deze keer voorbij het winkelcentrum gegaan, richting de GOTCHA. Hier hebben we dusdanig weinig afval gevonden dat we besloten hebben deze locatie vooralsnog niet mee te nemen in de plannen rondom het verbeteren van de afval problematiek in de wijk.

__________________________________________________________________________________________

Op 9 APRIL zijn we nogmaals de wijk ingegaan, ditmaal de planetenbuurt in! Deze buurt kenmerkt zich namelijk met straatnamen van planeten en dergelijke.

We gingen langs bij speeltuinen waar de jongens zelf vooral veel komen. Het viel op dat de speeltuinen over het algemeen redelijk schoon waren, er lag vooral groot afval. Groot afval zoals winkelwagens, houten planken, plastic kisten etc.

De jongens benoemen dat dit afval ontstaat omdat mensen lui zijn of niet weten waar ze met dat soort afval naartoe kunnen gaan.

__________________________________________________________________________________________

Op 16 APRIL kwamen we weer samen.

De jongens hebben een stuk tekst geschreven voor op de website. Zo kunnen ouders, leraren en andere geïnteresseerde vanuit hun eigen woorden lezen wat ze precies gedaan hebben in de afgelopen weken.

We hebben besproken dat we na deze week gaan kijken wat we nu met onze opgedane inzichten kunnen gaan doen. Ik heb de jongens benoemd al contact te hebben gehad met opbouwwerkers en dat we mogelijk met de gemeente in gesprek gaan!

We sloten de middag af door een potje te voetballen!

__________________________________________________________________________________________

K*woorden

De leden van de KWR zijn  begonnen met het bedenken van verhalen die ze kunnen voordragen aan leerlingen van basisscholen, die de ernst en negatieve lading van k*woorden onder de aandacht brengt.

Op 5 MAART zijn we weer begonnen met de kinderwijkraad, we hebben vandaag het eerste bewustwordingsverhaal rondom K* woorden voorgedragen.

Dit verhaal is voorgedragen aan de leerlingen van groep 8 op basisschool de kasteeltuinen.

Nadat de jongens dit hadden voorgedragen aan groep 8 zijn we nog even naar het verhaal gaan kijken om mogelijke verbeteringen door te voeren. De jongens benoemde dat ze al gingen werken aan een tweede verhaal voor een andere keer!

Facebooktwittermail