Informatie voor ouders/verzorgers

Aan het begin van elk schooljaar krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van basisschool de Krokodaris een les over democratie en de kinderwijkraad. De kinderen denken dan samen na over wat belangrijk is voor de wijk, en maken plannen om de wijk nog leuker te maken.

Daarna kunnen kinderen zich vrijwillig aanmelden voor de kinderwijkraad Brukske. De kinderwijkraad gaat in ieder geval de top-3 aan plannen uitvoeren waar de kinderen tijdens de les op gestemd hebben.

Alle kinderen die dat willen kunnen zich aanmelden om mee te doen. Als uw kind ook mee wil doen met de kinderwijkraad is daarvoor uw toestemming nodig. Die kunt u geven door het aanmeldstrookje in te vullen die in de informatiebrief zit.

De kinderwijkraad Brukske komt elke week op een vaste dag en tijd direct na schooltijd bij elkaar, onder begeleiding van een lokaal coördinator uit de wijk.

Zo werkt de Kinderwijkraad Brukske

De kinderwijkraad komt gedurende het hele schooljaar elke week op donderdagmiddag bij elkaar. De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur, afhankelijk van het programma.

Bij de eerste bijeenkomst van de kinderwijkraad verzamelen wij de door de ouders/verzorgers ondertekende toestemmingsbriefjes  met naam, adres, (mobiele) telefoonnummer en mailadres van ouders/verzorgers. Deze gegevens worden uitsluitend voor de kinderwijkraad gebruikt want, als er iets is nemen wij natuurlijk graag contact met u op.

Voor deelname aan aparte activiteiten/excursies vragen wij voor elke activiteit apart altijd vooraf toestemming aan de ouders/verzorgers.

Wij vragen ouders/verzorgers om altijd van tevoren aan de begeleider door te geven als een kind niet komt (ziek, geen zin, verhinderd). Indien een kind meerdere keren zonder bericht afwezig is volgt een gesprek.

Contact over uw kind vindt alleen rechtstreeks met de ouder/verzorger plaats (dan wel via e-mail en/of telefonisch). Begeleiders hebben geen privécontact met de kinderen, tenzij anders is overeengekomen met de ouders/verzorgers.

De kinderwijkraad publiceert regelmatig nieuwsberichten met foto’s en/of filmpjes op haar eigen website en/of de wijkwebsite van ’t Brukske. Wij stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen. De inhoud wordt wel altijd vóór publicatie door de coördinator gecontroleerd.

De kinderwijkraad heeft een lokaal coördinator en vaste begeleiders die allemaal in de wijk of buurt wonen. Ouders/verzorgers kunnen ook als vast of incidentele begeleiders helpen bij het begeleiden van de kinderwijkraad of bij speciale activiteiten of excursies. Wij nodigen u van harte uit om een keertje te komen helpen! Neem gerust contact met ons op.

Vaste begeleiders vragen wij altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Ouders/verzorgers en andere belangstellenden zijn altijd welkom bij de bijeenkomsten en andere activiteiten van de kinderwijkraad.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact met ons op!