Voor beroepskrachten

Schaarste, armoede, het zijn weerbarstige vraagstukken. Afhankelijk van de tijdgeest zetten we als maatschappij in op methodes van ‘zorgen voor’ tot ‘mensen in hun eigen kracht zetten‘.

Een ding hebben al die tijdgeesten met elkaar gemeen: de kloof. Er gaapt een diepe kloof tussen de beleving van schaarste en armoede door mensen die erin zitten en de belevingswereld van beroepskrachten die ze daar uit willen helpen. Dit verschil uit zich in de manier van werken tot aan de taal die gelezen en gesproken moet worden: mensen en beroepskrachten begrijpen soms niets van elkaar. Logisch ook: ze leven in totaal verschillende werelden.

Ondanks alle goede bedoelingen en interventietechnieken wordt de kloof niet kleiner maar juist in rap tempo groter. De samenleving wordt steeds complexer en schaarste grijpt om zich heen. Schaarste komt op steeds meer terreinen voor en krijgt steeds gevarieerdere gezichten. Het bestrijden en voorkomen van schaarste en armoede vereist daarom een gevarieerde aanpak, gericht op de korte en de lange termijn.

Kies&Co is een aanpak voor de lange termijn.

Kies&Co heeft de afgelopen 10 jaar een methode ontwikkeld, toegespitst op kinderen die opgroeien in schaarste: van financiƫle armoede tot opgroeien in krimpgebieden waar voorzieningen voor een goed samenleven verdwijnen.

Eenmaal in armoede geboren is het risico groot dat je in armoede blijft zitten. Zeker als je geen gereedschap kent en ook niet hebt leren gebruiken om je aan situaties te ontworstelen en omstandigheden om je heen te verbeteren. De Kies&Co aanpak is gericht op het duurzaam ontwikkelen van dit sociaal gereedschap.

Leer hier meer over wat jij als beroepskracht voor een Kies&Co kinderwijkraad kan betekenen en omgekeerd, wat deze kinderwijkraad voor jou kan betekenen in het realiseren van jouw doelstellingen.