KWR 2016

16Zzkwrgroep

De kinderwijkraad Zuiderzeewijk 2016 bestond uit leerlingen van de hoogste groepen van basisschool Ichthus. Alle leerlingen hebben samen plannen bedacht om de wijk te verbeteren, en democratisch gestemd welke plannen de kinderwijkraad 2016 ging oppakken en realiseren.

Onze plannen

  • Plekken om te spelen/sporten verbeteren
  • Samen natuurspeelplek maken
  • Troep in de wijk aanpakken

Daarnaast was een belangrijk aandachtspunt:

  • overleg met de wijkagent

Daarbij kwamen ook een aantal punten aan de orde komen die door de kinderen zijn genoemd, zoals gevaarlijke verkeerssituaties en veiligheid in de wijk.