Informatie voor ouders/verzorgers

Aan het begin van elk schooljaar krijgen de leerlingen van de hoogste groepen van de deelnemende basisscholen in de Zuiderzeewijk een lesprogramma over democratie en de kinderwijkraad. De kinderen denken dan samen na over wat belangrijk is voor de wijk, en maken plannen om de wijk nog leuker te maken.
Daarna vormt een groep vertegenwoordigers van alle kinderen elk schooljaar samen een kinderwijkraad Zuiderzeewijk , die de uitvoering van de door de kinderen gekozen plannen gaat organiseren.

Alle kinderen die dat willen kunnen zich aanmelden om mee te doen. Als uw kind ook mee wil doen met de kinderwijkraad is daarvoor uw toestemming nodig. Die kunt u geven door de aanmeldstrook aan de informatiebrief in te vullen.

De kinderwijkraad Zuiderzeewijk komt elke week op een vaste dag en tijd direct na school bij elkaar, onder deskundige begeleiding uit de buurt.

Zo werkt de Kinderwijkraad

De kinderwijkraad Zuiderzeewijk komt een schooljaar lang elke week bij elkaar (behalve in de schoolvakanties). De bijeenkomsten duren ongeveer 1,5 uur, afhankelijk van het programma. Dag en tijd worden na de installatie in overleg met de kinderen vastgesteld.

Van kinderen die willen deelnemen aan de kinderwijkraad vragen wij bij de eerste bijeenkomst een door de ouders/verzorgers ondertekende aanmelding (toestemming) en naam, adres, (mobiele) telefoonnummer en mailadres van ouders/verzorgers. Deze gegevens worden uitsluitend voor de kinderwijkraad gebruikt; als er iets is willen wij u graag kunnen bereiken.

Voor deelname aan aparte activiteiten/excursies vragen wij altijd vooraf toestemming aan de ouders/verzorgers.

Wij vragen ouders/verzorgers dringend om altijd van tevoren aan de begeleider door te geven als een kind niet komt (ziek, geen zin, verhinderd). Indien een kind meerdere keren zonder bericht afwezig is volgt een gesprek.

Contact omtrent uw kind vindt alleen rechtstreeks met de ouder/verzorger plaats (via e-mail en/of telefonisch). Begeleiders hebben geen privécontact via social media met de kinderen, tenzij anders is overeengekomen met de ouders/verzorgers.

De kinderwijkraad Zuiderzeewijk publiceert regelmatig nieuwsberichten met foto’s en/of filmpjes op haar eigen website. Wij stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen. De inhoud wordt echter altijd vóór publicatie door de coördinator/begeleider beoordeeld.

Negatief gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet geaccepteerd. Er volgt dan een gesprek met het betreffende kind en eventueel de ouders/verzorgers over een oplossing of eventuele maatregelen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de coördinator/begeleider.

Begeleiders

covervac
folder help mee als begeleider of vrijwilliger

De vaste begeleiders van de kinderwijkraad worden ondersteund door een of meer stagiaires en/of vrijwilligers.
Ouders/verzorgers kunnen als vrijwilliger (vast of incidenteel) assisteren bij het begeleiden van de kinderwijkraad of bij speciale activiteiten/excursies.
Vaste begeleiders vragen wij altijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Ouders/verzorgers en andere belangstellenden zijn altijd welkom bij de vergaderingen en andere activiteiten van de kinderwijkraad. Wij nodigen u van harte uit om een keertje te komen helpen!

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Neem gerust contact met ons op!

support
Doe mee met de kinderen!