Overdracht plannen

We zijn inmiddels aan de slag gegaan met de nieuwe plannen. Zo heeft Ahmed, de wijkagent uitgenodigd om over mogelijke gevolgen van pesten te vertellen. Maar we gaan ook verder met de plannen van de vorige kinderwijkraad. In het filmpje wordt Gijs-Paul geïnterviewd. Hij vertelt over wat er vorig jaar allemaal is gebeurd.  De leerlingenraad van De Vuurtoren is ook aan de slag gegaan om er voor te zorgen dat het voetvbalveld wordt opgeknapt. Ze hebben contact opgenomen met de gemeente. Er i...
Meer