Kinderwijkraad begint schoonmaakactie voor speelplekken

De Kinderwijkraad heeft de speelplekken bekeken en de problemen geïnventariseerd. Waar is het prima te doen en wat zijn plekken die extra aandacht nodig hebben? Het gaat dan om zwerfvuil of gewoon verwaarloosde plekken. We willen dat de wijk schoner wordt en mensen niet veel troep maken zodat ROVA en andere bedrijven niet zoveel hoeven op te ruimen. We gaan een schoonmaakactie houden. Natuurlijk kunnen jullie ook meedoen aan de actie. We zijn al in de Grote Speeltuin oftewel de Speeltu...
Meer