KWR 2019-2020

Roet in het eten door CORONA

De Kinderwijkraad Roermondse Veld was een heel eind op weg met het uitwerken van de 3 plannen. Wij stonden op het punt om verschillende acties vorm te gaan geven en uit te voeren. Mouwen opgestroopt, taken verdeeld, netwerk ingeschakeld, goede moed en vooral erg veel zin!. En toen was er opeens een virus dat roet in het eten strooide. En niet zo’n beetje ook. Van de ene op de andere dag ging er een lockdown in en kon de Kinderwijkraad niet meer bij elkaar komen, laat staan de plannen uit voeren.

Vrijwel elke week werd Nederland verder ingeperkt door maatregelen die noodzakelijk waren. Kinderen konden niet meer naar school, de sportclub, feestjes, op bezoek bij familie en vrienden en zelfs buitspelen werd een tijdlang ontmoedigd.

Tijdens een van de vele persconferentie, die van 19 mei 2020, richtte minister-president Mark Rutte zich in het bijzonder tot de jeugd van Nederland. Hij wilde graag van hen feedback op alle maatregelen. Wat ging er goed, wat ging er niet goed en hoe beleefde de jeugd deze situatie?

Nadat we elkaar eindelijk weer mochten ontmoeten in mei, heeft de Kinderwijkraad nog enkele bijeenkomsten kunnen organiseren. Wat waren we blij dat we elkaar weer konden zien en ervaringen met elkaar konden uitwisselen. We gekeken naar de persconferentie van 19 mei op YouTube en hebben alle ervaringen gebundeld in TIPS en TOPS. De leden zijn aan de slag gegaan met het maken van een filmpje en een poster. Deze hebben we samen met een schriftelijke uitwerking van alle TIPS en TOPS opgestuurd naar onze minister-president Mark Rutte. Wij hebben Mark Rutte tevens uitgenodigd om eens een bijeenkomst van de Kinderwijkraad bij te wonen.

Na het zomerreces van ons kabinet heeft de Kinderwijkraad, via een medewerken Algemeen Regeringsbeleid, een schriftelijke reactie gekregen van Mark Rutte. Deze brief willen we graag met jullie delen

En zoals Mark Rutte in zijn reactie aangeeft, Wij laten onze stem horen in onze wijk ’t Veld, op school en in heel Roermond. Wij zijn trots op onze plannen en gaan er komend Kinderwijkraadsjaar gewoon mee door!

Roermond, september 2020

 

Afsluiting kinderwijkraad 2019-2020

Wat heeft de Kinderwijkraad Roermondse Veld een vreemd jaar achter de rug! De plannen waren uitgewerkt maar konden niet uitgevoerd worden door de lockdown i.v.m. corona.

Toch hebben we elkaar nog enkele weken voor de zomervakantie kunnen treffen. Gezellig bij gekletst, elkaar een luisterend oor kunnen bieden en IPS en TOPS voor onze minister-president Mark Rutte kunnen verzamelen en op een mooie manier kunnen aanbieden.

Ook hebben we samen bekeken hoe we de plannen in het komend jaar verder vorm kunnen geven en uitvoeren. Wat waren ook alweer onze plannen? Een chillplek voor de jeugd in de wijk, werken aan overlast door hondenpoep en afval en een rookvrije buurt (rookvrije generatie).

Op dinsdag 30 juni hebben we buiten, in de schooltuin, met een hapje en een drankje afscheid genomen van dit bewogen Kinderwijkraadsjaar. De leden kregen een mooie herinnering aangeboden, een bidon met een kleurige foto van de KWR Roemondse Veld erop. Van 2 kinderen, Romaisa en fenna, hebben we noodgedwongen afscheid moeten nemen, zij gaan een nieuw avondtuur tegemoet op de middelbare schol. De overige kinderen maken nu de keuze of ze weer een jaar mee gaan doen of niet. Verschillende kinderen hebben al aangegeven zeker weer erbij te willen zijn. Mooi!

De leiding bedankt de KWR-leden: Amin, Imran, Cindy, Djiovanny, Mehmed, Chayenna, Gül, Anass, Aysenur, Imran, Chermaine, Marinel, Fenna, Aicha, Romaisa, die het hele jaar hebben meegedaan. Ook danken we enkele leden die door verhuizing buiten Roermond helaas hebben moeten afhaken: Fatima, Anissa en Romaissa

Jongelui, wij zijn trots op jullie, zo trots als een pauw!

Patricia, Marieke en Hannie

 

Kinderwijkraad Roermondse Veld werkt hard aan het PLAN “ROOKVRIJE GENERATIE”.

De leden van de Kinderwijkraad Roermondse Veld zijn flink aan de slag gegaan met het plan “Rookvrije Generatie”. Na verschillende brainstormsessies, overleg met beleidsmedewerkers “Rookpreventie” van de Gemeente Roermond en onderzoek d.m.v. een wijkrondgang, zijn er plannen gemaakt. Deze plannen worden dit schooljaar nog opgestart.

LEES HIER DE PLANNEN

 

Installatie Kinderwijkraad Roermondse Veld 2019-2020

Op dinsdag 5 november heeft wethouder Mevr. Smitsmans 19 kinderen van de Kinderwijkraad Roermondse Veld 2019-2020 geïnstalleerd tijdens een bijeenkomst in de aula van onze school.

De kinderen ontvingen allemaal een oorkonde en een warme handdruk. Hiermee zijn de kinderen officieel Kinderwijkraadslid. Een mooie en verantwoordelijke taak namens de kinderen van het Roermondse Veld.

Tijdens de 3 democratielessen in de groepen 6, 7 en 8, zijn er door de leerlingen plannen voorgedragen. Al deze plannen zijn tijdens de 3de les ter stemming gebracht. Met de top 3 gaat de KWR Roermondse Veld dit schooljaar aan de slag:

  1. Overlast door hondenpoep en afval
  2. Overlast door roken en sigarettenpeuken
  3. Een chillplek / speelplek voor kinderen v.a. 8 jaar

De Gemeente Roermond heeft de KWR uitgenodigd mee te denken en praten over het nieuwe Speelplan Roermondse Veld. Dat is een mooie opsteker voor de KWR! We wensen alle Kinderwijkraadsleden heel veel succes en plezier!

 

De Zonnewijzer

Ook een goed plan?

De kinderwijkraad geeft kinderen een podium in de wijk waar zij wonen. Want kinderen zitten vaak vol met goede ideeën.
Heb jij ook goede ideeën? Die horen we graag!