Wie A zegt, moet ook B zeggen

  Dit is het motto van de kinderwijkraad. Maar wat is de kinderwijkraad nou? Dat willen we graag vertellen!   OVER DE KINDERWIJKRAAD Op school worden er ieder jaar in de groepen 6, 7 en 8 democratielessen gegeven. Daaruit komen thema's voor de kinderwijkraad. Daarover wordt gestemd en de top drie van alle thema's wordt in onze kinderwijk-raad besproken. Eerst worden aanmeldformulieren in de klassen 6, 7 en 8 uitgedeeld, wie wil kan zich aanmelden. De nieuwe kinde...
Meer