KWR 2019-2020

Installatie Kinderwijkraad Roermondse Veld 2019-2020

 

Op dinsdag 5 november heeft wethouder Mevr. Smitsmans 19 kinderen van de
Kinderwijkraad Roermondse Veld 2019-2020 geïnstalleerd tijdens een
bijeenkomst in de aula van onze school.

De kinderen ontvingen allemaal een oorkonde en een warme handdruk. Hiermee zijn
de kinderen officieel Kinderwijkraadslid. Een mooie en verantwoordelijke taak
namens de kinderen van het Roermondse Veld.

Tijdens de 3 democratielessen in de groepen 6, 7 en 8, zijn er door de leerlingen
plannen voorgedragen. Al deze plannen zijn tijdens de 3de les ter stemming
gebracht. Met de top 3 gaat de KWR Roermondse Veld dit schooljaar aan de slag:
1. Overlast door hondenpoep en afval
2. Overlast door roken en sigarettenpeuken
3. Een chillplek / speelplek voor kinderen v.a. 8 jaar
De Gemeente Roermond heeft de KWR uitgenodigd mee te denken en praten over
het nieuwe Speelplan Roermondse Veld. Dat is een mooie opsteker voor de KWR!
We wensen alle Kinderwijkraadsleden heel veel succes en plezier!

 

Kinderwijkraad Roermond Oost stelt vragen aan Burgemeester en Wethouders Gemeente Roermond.

Op dinsdag 19 november maakte de Kinderwijkraad Roermondse Veld gebruik van het Kindervragenuurtje bij het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Roermond. Burgemeester en Wethouders hebben op het advies van de Gemeenteraad van Roermond dit jaar voor het eerst kinderen van basisscholen en Voortgezet onderwijs van Roermond hiertoe uitgenodigd. Het kindervragenuurtje is niet toevallig in de Internationale week van de Rechten van het Kind. De leden van de Kinderwijkraad hebben als voorbereiding tijdens de wekelijkse bijeenkomst samen een heleboel vragen geformuleerd. Deze vragen zijn gebundeld in vragen en sub-vragen bij 7 onderwerpen.

Die ochtend werden we met de Kinderwijkraad en de begeleiders ontvangen met sap, cake en koffie/thee. De Burgemeester en Wethouders kwamen ons persoonlijk welkom heten. Daarna mochten alle kinderen, samen met groep 8 van bs Aan de Roer, in de Raadszaal plaatsnemen op de stoelen van de Gemeenteraadleden. Bij elke stoel was een beeldscherm en een microfoontje met “interruptie-knop”. Als je aan het woord was, om een vraag te stellen of te reageren op iets, werd je door de camera gefilmd en konden alle kinderen je zien op hun beeldschermpje. Spannend!

De vragen van de Kinderwijkraad gingen o.a. over overlast door hondenpoep, roken en afval, verkeersproblemen in de wijk, armoedebestrijding en speelplekken in de wijk.We zijn ongelooflijk trots op de Kinderwijkraad en er waren veel complimenten van het college van B&W. Er werd zelfs door een leerling van bs Aan de Roer gevraagd waarom er maar 1 Kinderwijkraad in Roermond is. Hieruit is het initiatief ontstaan voor een bezoekje door een paar leerlingen en juf aan onze Kinderwijkraadsbijeenkomst. Mooi! Het was een leerzame en gezellige ochtend waar we met trots op terugkijken!

 

Kinderwijkraad bijeenkomsten

De kinderwijkraad komt elke maandagmiddag bij elkaar, behalve in de schoolvakanties. De kinderwijkraad komt bij elkaar in basisschool De Zonnewijzer.

De Zonnewijzer

Ook een goed plan?

De kinderwijkraad geeft kinderen een podium in de wijk waar zij wonen. Want kinderen zitten vaak vol met goede ideeën.
Heb jij ook goede ideeën? Die horen we graag!

Nieuws