Opstarten

Iedereen kan een kinderwijkraad starten: kinderen, bewoners, de wijk- of dorpsraad., de school of andere organisaties.

Alles begint met de vraag: Wat is de wijk? Want de wijkindeling van de gemeente valt niet altijd samen met de ‘natuurlijke’ grenzen waar kinderen in een wijk mee te maken hebben. Een volgende vraag is waar de kinderwijkraad bij elkaar kan komen. Want de kinderwijkraad start wel met democratielessen op school maar komt daarna elke week na schooltijd bij elkaar. De kinderwijkraad heeft daarom een centrale locatie in de wijk nodig waar ook middelen (zoals internet en een computer) beschikbaar zijn waar ze mee aan het werk kunnen. Een lokaal co√∂rdinator kan helpen de komst van een kinderwijkraad voor te bereiden. Dat hoeft die co√∂rdinator niet alleen te doen. Want een Kies&Co kinderwijkraad heeft raakvlakken met allerlei thema’s waar ook allerlei organisaties zich voor inzetten zoals leefbaarheid, gezonde wijk, participatie, armoedebestrijding en nog veel meer.

Samenwerken met organisaties zoals de gemeente, het wijkteam, woningbouwcorporatie en anderen is heel logisch.
En toch niet altijd even makkelijk. Daarom helpen wij jullie graag op weg