Aanpak voor beroepskrachten

Armoede is een weerbarstige problematiek. Afhankelijk van de tijdgeest zetten we als maatschappij in op methodes van ‘zorgen voor’ tot ‘mensen in hun eigen kracht zetten‘.

Een ding hebben al die tijdgeesten met elkaar gemeen: de missing link. De missing link wordt gevormd door het diepe verschil in beleving van armoede door mensen die erin zitten en beroepskrachten die ze daar uit willen helpen. Dat verschil uit zich in manier van werken tot aan de taal die gelezen en gesproken moet worden: ze begrijpen vaak niets van elkaar en komt voort uit verschillende leefwerelden.

Ondanks aalle goede bedoelingen en interventietechnieken wordt de missing link niet kleiner maar juist in rap tempo groter. De samenleving wordt steeds complexer en schaarste grijpt om zich heen. Armoede krijgt steeds gevarieerdere gezichten. Armoedebestrijding vereist dan ook een gevarieerde aanpak, gericht op de korte en de lange termijn.

Kies&Co is een aanpak voor de lange termijn.

Kies&Co heeft de afgelopen 10jaar een methode ontwikkeld, toegespitst op kinderen die opgroeien in schaarste: van financiƫle armoede tot opgroeien in krimpgebieden waar voorzieningen voor een goed samenleven verdwijnen.

Eenmaal in armoede geboren is het risico groot dat je in armoede blijft zitten. Zeker als je geen gereedschap kent en ook niet hebt leren gebruiken om je aan situaties te ontworstelen en omstandigheden om je heen te verbeteren. Op dit gereedschap is de Kies&Co aanpak gericht.

Leer hier meer over wat een Kies&Co kinderwijkraad kan betekenen voor jou als beroepskracht.